MJ Catering เหม่ยเจียงโต๊ะจีน

hero-image
เริ่มต้น

2,000.-

MJ

Catering

จัดงานเลี้ยงเมื่อใด นึกถึง..."MJ​ Catering​ เหม่ยเจียงโต๊ะจีน"

สั่งจองโต๊ะจีน
promo-image
เริ่มต้น

2,000.-

อร่อย สะอาด ปลอดภัย