Reserve A Table

เงื่อนไขการสั่งโต๊ะจีน

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านควรถามชื่อพนักงานที่ท่านได้ทำการติดต่อจองโต๊ะจีนไว้
เพื่อความมั่นใจว่าทางเรา โต๊ะจีนมีโต๊ะจีนเพียงพอสำหรับท่านควรติดต่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ลูกค้าจะต้องระบุจำนวนโต๊ะ พร้อมกับเมนูอาหาร สถานที่ และวันที่แน่นอนกับพนักงานที่ท่านได้ติดต่อไว้
เมื่อทำการจองแล้ว ให้ท่านโอนค่ามัดจำค่าจองโต๊ะล่วงหน้าอย่างน้อย 25% ของจอง
การจองโต๊ะจีนที่สมบูณร์เมื่อทางเราได้รับแจ้งการโอนเงินมัดจำเท่านั้น
เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาติดต่อกลับที่ โทร 096-159-4666 พร้อมกับเก็บสลิบไว้เพื่อยืนยันการจองโต๊ะ